• Meer dan 46 miljoen magneten op voorraad
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Moet ik een neodymium magneet of een ferriet magneet kopen?

Dat hangt er vanaf hoe u de magneet wilt gebruiken. De volgende twee lijsten laten kort en overzichtelijk zien, welke voordelen magneten van neodymium en ferriet hebben. Verderop kunt u nadere informatie over de verschillen tussen neodymium magneten en ferriet magneten nalezen.

In de volgende gevallen adviseren wij het gebruik ferriet magneten (ook keramische magneten genoemd) in het bijzonder:
  • krap budget
  • hoge temperaturen (80-250 °C)
  • gebruik buitenshuis
  • lage esthetische eisen
In de volgende gevallen adviseren wij vooral het gebruik van neodymium magneten:
  • zeer sterke houdkracht nodig
  • weinig plek (miniaturisering)
  • laag gewicht vereist
  • decoratie/cadeau (mooie coating)
Inhoudsopgave

Eigenschappen van de grondstoffen neodymium en ferriet


Het volgende overzicht toont u een vergelijking van de eigenschappen van neodymium magneten en ferriet magneten.
goed
gemiddeld
slecht

Samenvatting der magneeteigenschappen

Houdkracht per volume

Ferriet magneten zijn een veelvoud zwakker dan neodymium magneten met hetzelfde volume (zie "De sterkste magneten ter wereld"?). Neodymium is daarom de geschikte grondstof, wanneer weinig plek ter beschikking is en het eindproduct zo licht mogelijk moet zijn (miniaturisering).
Hetzelfde volume, verschillende houdkracht:
Artikel Volume Houdkracht Gewicht
S-20-10-N 3,14 cm3 11 kg 24 g
FE-S-20-10 3,14 cm3 1,4 kg 15 g
Verschillend volume, vergelijkbare houdkracht:
Artikel Volume Houdkracht Gewicht
R-27-16-05-N 1,8 cm3 8,3 kg 14 g
FE-R-80-40-15 56,5 cm3 9,5 kg 270 g

Prijs

Van de ene kant kost ferriet materiaal slechts een fractie van NdFeB-materiaal. Aan de andere kant heeft een neodymium magneet echter ook ca. de 8- tot 10-voudige houdkracht van een even grote ferriet magneet. Berekent men de kosten per kg houdkracht, dan zijn ferriet magneten ca. 2 tot 3 keer goedkoper dan neodymium magneten. Dit geldt in het bijzonder voor magneten in blok- en ringvorm en voor grotere hoeveelheden. (Bij magneten in schijfvorm is de prijs per kg houdkracht vergelijkbaar bij allebei de materialen.)
Dit prijsvoordeel is echter alleen dan interessant, wanneer gewicht en grootte geen rol spelen, want de ferriet magneet is om een veelvoud zwaarder en groter dan de neodymium magneet met dezelfde houdkracht.

Prijsstabiliteit

Ferriet magneten zijn aanzienlijk minder aan prijsschommelingen onderhevig dan neodymium magneten, omdat voor hun productie geen zeldzame aardes worden gebruikt.

Temperatuurbestendigheid

Ferriet magneten kunnen bij temperaturen tussen -40 °C en 250 °C worden gebruikt, terwijl de meeste neodymium magneten al vanaf 80 °C voorgoed hun magnetisering kwijtraken. Daarentegen maken temperaturen beneden -40 °C neodymium magneten niets uit.
Voor meer informatie zie Hoe heet mogen magneten worden?

Buitengebruik

Ferriet magneten zijn uiterst bestendig tegen chemische stoffen en corrosie, terwijl neodymium magneten niet voor het gebruik buitenshuis geschikt zijn (met uitzondering van de rubber gecoate Nd-magneten).

Brosheid

Ferriet magneten kunnen bij meermalige sterke belasting in grote stukken breken. Neodymium magneten zijn echter extreem bros en splinteren gemakkelijk, hetgeen de gebruiker of omstaanders kan verwonden.

Houdkrachtverlies

Noch de ferriet noch de neodymium magneten verliezen in de loop der tijd op spontane wijze hun magnetisering. Uitsluitend door externe invloeden zoals verhitting of zeer sterke magneetvelden kunnen ze worden gedemagnetiseerd.

Standaard toleranties

Voor neodymium magneten geldt in het geheel een tolerantie van +/- 0,1 mm.
Bij ferriet magneten is het gecompliceerder: Ze hebben in de hoogte een standaardtolerantie van +/- 0,1 mm, in de breedte en de lengte bedraagt de tolerantie 2%, echter op zijn minst 0,1 mm.

Transport

Kleinere ferriet magneten hebben een wat zwakker magneetveld en kunnen relatief makkelijk worden afgeschermd; neodymium magneten daarentegen moeten met grote moeite worden afgeschermd om te kunnen worden verstuurd.
Ferriet en neodymium magneten moeten altijd onder een afstand van minstens 22 mm (wij adviseren 30 mm) worden getransporteerd, aangezien ferriet magneten anders door de neodymium magneten worden gedemagnetiseerd of zelfs omgepoold (zie onderstaande tabelle).

Het coërcitieve veld

Ferriet magneten kunnen door sterkere neodymium magneten worden gedemagnetiseerd of zelfs omgepoold (zie onderstaande tabelle).
Deze minimale afstanden moeten tussen de verschillende magneetsoorten worden aangehouden bij gebruik, opslag en transport:
ferriet neodymium AlNiCo folies en banden
ferriet - 22 mm 0 mm 0 mm
neodymium 22 mm - 43 mm 30 mm
AlNiCo 0 mm 43 mm - 0 mm
folies en banden 0 mm 30 mm 0 mm -
Meer informatie over AlNico-magneten en daarnaast magneetband en magneetfolie vindt u in de beide FAQs Waarvan zijn neodymium, ferriet & AlNiCo magneten gemaakt? en Waar moet ik bij het gebruik van magneetband en -folie op letten?.

Schoonheid

Ferriet magneten zijn ongecoat en hebben een donkergrijze kleur, die bij wrijving afgeeft. Ferriet magneten zijn daarom niet geschikt voor het gebruik op kleding, bijv. als namenskaartjeshouder. Het oppervlak is onregelmatig en de randen kunnen deuken vertonen.
Neodymium magneten hebben dankzij hun nikkel-koper-nikkel coating een aantrekkelijke zilverkleur en geven bij normaal gebruik niet af. Ze zijn daarom goed geschikt voor decoratieve doeleinden en om cadeau te doen.
Kleur afgeven door een ferriet magneet
Kleur afgeven door een ferriet magneet
Onfraaie kantjes van een ferriet magneet
Onfraaie kantjes van een ferriet magneet

Gevaar voor kinderen

Sterke ferriet magneten zijn behoorlijk groot en kunnen daardoor minder makkelijk door kleine kinderen worden ingeslikt. Neodymium magneten vertonen bij dezelfde grootte een om een veelvoud hogere magnetisering en kunnen daardoor tot ernstige complicaties leiden indien ze worden ingeslikt (zie veiligheidsaanwijzingen).

Gevaren voor apparaten

Elektrische apparaten zoals pacemakers en gehoorapparaten kunnen door magneten worden gestoord. Ferriet magneten zijn minder sterk dan neodymium magneten en kunnen daardoor sneller in de buurt van apparaten worden gebruikt. Een zekerheidsafstand is echter bij allebei de magneetsoorten aanbevolen.