• Meer dan 240 000 bestellingen per jaar
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Hoe kan ik een zo homogeen mogelijk magneetveld opwekken?

Universiteiten en scholen vragen ons af en toe hoe ze voor experimenten een zo homogeen mogelijk magneetveld kunnen wekken. Bij een homogeen magneetveld lopen de veldlijnen parallel t.o.v. elkaar en is het magneetveld overal even sterk.
Om een zo homogeen mogelijk magneetveld op te wekken is het aan te bevelen, twee grote magneten dicht bij elkaar te plaatsen en hun achterkanten met een ijzeren juk te verbinden. In de spleet tussen de magneten heerst dan een enigszins homogeen veld. Hoe kleiner de spleet en hoe groter de magneten, des te gelijkmatiger zal het veld worden.

In het afgebeeld voorbeeld hebben we twee KOLOSSEN met een zijdelengte van 40 mm en hoogte van 20 mm gebruikt. Het joch uit staal hebben wij bij een plaatselijke smid laten vervaardigen. De magneten zijn 10 mm van elkaar verwijderd en de magnetische flux tussen de magneten bedraagt ca. 0,95 tesla (= 9 500 gauss).
Waarschuwing: Indien u zelf zo'n 'hoefijzermagneet' wilt bouwen, bent u alstublieft extreem voorzichtig bij het aanbrengen van de magneten! Deze blijven namelijk veel liever aan elkaar vastzitten als aan het ijzeren juk. Het is behoorlijk moeilijk de magneten met behulp van houten planken en verschillende schroefklemmen in de gewenste positie te brengen zonder hierbij gewond te raken.

Alternatieve bouwmethode
Alternatieve bouwmethode
Een alternatieve, bij het opbouwen minder gevaarlijke bouwvorm zou er zoals op de afbeelding uit kunnen zien.
Legende
1: Twee stukken ijzer
2: Een aluminium block tussen de stukken ijzer, om de afstand tussen de beide stukken in stand te houden. Dit kan natuurlijk ook een ander niet ferromagnetisch materiaal zijn zoals messing, hout, rvs, ...
3: Blokmagneet (of een paar)
4: In deze luchtspleet vormt zich het min of meer homogene magneetveld tussen de beide stukken ijzer
Variant met hogere flux maar kleinere bruikbare ruimte.
Variant met hogere flux maar kleinere bruikbare ruimte.
Bij deze variant lopen de beide poolvlakken in de vorm van een piramide naar elkaar toe. Daardoor wordt de magnetische flux in de luchtspleet dienovereenkomstig groter. Zo kunnen magnetische fluxe worden opgewekt die duidelijk groter zijn dan die der gebruikte magneten.