• Meer dan 250 000 bestellingen per jaar

Hoe haal ik twee sterke magneten uit elkaar?

Wanneer twee of meer magneten sterk aan elkaar vastzitten en schijnbaar niet van elkaar kunnen worden gehaald, dan kunnnen de hier onderstaande tips op deze pagina u verder helpen. Let u op alstublieft: Hoe meer houdkracht een magneet bezit, des te meer gevaar loopt u om letsel op te lopen. Trekt u in geval van twijfel werkhandschoenen aan, opdat u zich bij het uit elkaar halen van de magneten niet verwondt.
Inhoudsopgave

Kleine tot middelgrote neodymium magneten van elkaar halen

Er bestaan in principe drie mogelijkheden, sterke neodymium magneten weer van elkaar te krijgen:
  • Zijdelijngs verschuiven over een tafelrand (geschikt bij compacte magneten)
  • Gebruik van een professionele magneetscheider
  • Wegdraaien van magneten (geschikt bij langwerpige magneten)
Deze drie methoden worden in de volgende video door ons voorgesteld.

Middelgrote tot grote magneten van elkaar halen

Middelgrote tot grote magneten met afstandhouders worden het beste met behulp van een tafelrand van elkaar genomen. Belangrijk is hierbij, dat u beide magneten goed vasthoudt, opdat ze niet meteen weer aan elkaar springen en uw vingers inklemmen.

Reusachtige neodymium magneten van elkaar halen

De hierboven genoemde tips zijn echter ontoereikend, wanneer zich werkelijk heftige neodymium magneten met elkaar of met een ferromagnetisch oppervlak hebben verbonden. Dan is duidelijk meer vindingrijkheid gevraagd en beschermende kledij (vooral handschoenen) is zonder meer nodig.
De volgende video van een klant laat zien, met hoe veel moeite een reusachtige magneet (200 kg houdkracht) van een stalen plaat kan worden verwijderd. Hij laat echter ook zien, dat zo sterke magneten ook bij zorgvuldige manipulatie en met beschermende handschoenen behoorlijke verwondingen kunnen veroorzaken.

Magneten veilig bijeenbrengen

Twee sterke blokmagneten, door een houten wig van elkaar gescheiden
Klantentoepassing Sterke magneten bijeenbrengen (oberer Teil)
Wanneer men sterke magneten ongecontroleerd samenvoegt kunnen de magneten breken. Om dit te vermijden gebruikt u een kleine houten wig. Voordat u de magneten bij elkaar brengt: handschoenen aantrekken!

  1. De ene magneet op een vlak en stabiel oppervlak leggen. De tweede magneet op een veilige afstand houden!
  2. Plaats de wig met een kant plat op de liggende magneet.
  3. Houd de houten wig nu goed vast en leg de tweede magneet voorzichtig van bovenaf op het hout.
  4. Nu kunt u deze magneet zorgvuldig naar de punt van de wig schuiven en dan langzaam met de onderste magneet samenvoeren.